รมว.สาธารณสุข กำหนดสิ้นสุดช่วงข้อมูล COVIDSafe แอป COVIDSafe ไม่ได้ใช้สำหรับการติดตามผู้ติดต่ออีกต่อไป โปรดถอนการติดตั้งแอป COVIDSafe จากอุปกรณ์ของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชัน COVIDSafe


อ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
อ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนหน้า

การสิ้นสุดระยะเวลาข้อมูล COVIDSafe หมายความว่าอย่างไร

รมว.สธ. กำหนดยุติข้อมูล COVIDSafe เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้แอป COVIDSafe เพื่อป้องกันหรือควบคุมการแพร่กระจายอีกต่อไป ของไวรัสโควิด-19 หมายความว่า กรมอนามัยและการดูแลผู้สูงอายุ (the แผนก) ในฐานะผู้ดูแลระบบ Data Store จะต้องไม่เก็บรวบรวมเพิ่มเติมอีก ข้อมูลแอพ COVIDSafe หรือทำให้แอพ COVIDSafe พร้อมสำหรับการดาวน์โหลด ข้อมูล ผู้ดูแลร้านค้าต้องไม่อนุญาตให้อัปโหลดข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง ที่เก็บข้อมูล COVIDSafe แห่งชาติ

แผนกมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบภาระผูกพันความเป็นส่วนตัวทั้งหมดภายใต้ ส่วน 94P ของ Privacy Act 1988 (พระราชบัญญัติ)

ขณะนี้กรมกำลังดำเนินการลบข้อมูลแอป COVIDSafe ทั้งหมดออกจาก ที่เก็บข้อมูล COVIDSafe แห่งชาติ ซึ่งรวมถึงข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดเข้ารหัส ID ผู้ใช้ ข้อมูลการวินิจฉัยอุปกรณ์ และข้อมูลการติดต่อที่ถืออยู่ใน National ที่เก็บข้อมูล COVIDSafe จะไม่มีการเก็บข้อมูลแอป COVIDSafe

ไม่สามารถดาวน์โหลดแอป COVIDSafe ได้อีกต่อไป และคุณควร ลบ แอป COVIDSafe จากอุปกรณ์ของคุณ การดำเนินการนี้จะลบข้อมูลแอป COVIDSafe ทั้งหมด จากอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบแอป COVIDSafe ติดต่อ support@covidsafe.gov.au

ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ กฎหมายที่สนับสนุน COVIDSafe จะถูกยกเลิกภายใน 90 วันหลังจาก รมว.สธ. ออกประกาศใช้มาตรการป้องกัน COVIDSafe . สิ้นสุด ระยะเวลา. COVIDSafe.gov.au จะถูกเลิกใช้ตามแนวทางนี้ ความต้องการ.

จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลของฉัน

ขณะนี้กรมกำลังดำเนินการลบข้อมูลทั้งหมดของคุณออกจาก National ที่เก็บข้อมูล COVIDSafe คุณไม่จำเป็นต้องขอให้ลบข้อมูลของคุณ

เนื่องจากข้อมูลแอป COVIDSafe ทั้งหมดจะถูกลบในไม่ช้า คำขอส่วนบุคคลสำหรับข้อมูล ไม่สามารถลบหรือดำเนินการได้อีกต่อไป หากคุณได้ส่งคำขอแล้ว ในการลบข้อมูลของคุณ จะดำเนินการกับการลบข้อมูลแอป COVIDSafe ทั้งหมด

กรมมีภาระผูกพันตามพระราชบัญญัติให้ลบข้อมูลแอป COVIDSafe ทั้งหมด จาก National COVIDSafe Data Store โดยเร็วที่สุดหลังจากสิ้นสุด ระยะเวลาข้อมูล COVIDSafe

ซึ่งรวมถึง:

  • ข้อมูลการลงทะเบียน
  • ข้อมูลการวินิจฉัยอุปกรณ์ขณะติดตั้ง COVIDSafe บนอุปกรณ์ของคุณ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับ ID ผู้ใช้ที่เข้ารหัสของคุณเมื่อคุณเปิด COVIDSafe หรือ ทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ
  • ที่คุณได้ตกลงให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่ง SMS ถึงคุณเพื่อให้คุณสามารถ อัพโหลดข้อมูลติดต่อของคุณ
  • ข้อมูลติดต่อของคุณบนอุปกรณ์ของคุณ
  • ข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้ COVIDSafe รายอื่น โดยที่ผู้ใช้รายนั้นมีผลตรวจเป็นบวก สู่ COVID-19 และเลือกอัปโหลดข้อมูลผู้ติดต่อบนอุปกรณ์ซึ่ง อาจมีรายละเอียดการติดต่อกับคุณ

COVIDSafe.gov.au จะได้รับการอัปเดตเพื่อให้คำแนะนำเมื่อข้อมูลแอป COVID ทั้งหมดได้รับ ลบออกจากที่เก็บข้อมูล COVIDSafe แห่งชาติ

ฉันต้องทำอย่างไร?

ถอนการติดตั้งแอป COVIDSafe จากอุปกรณ์ของคุณโดยเร็วที่สุด นี่จะ ลบข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

สำหรับขั้นตอนในการลบแอป COVIDSafe โปรดดูที่ หน้าแรกของ COVIDSafe

เมื่อคุณลบแอป COVIDSafe แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ อีกต่อไป การกระทำ. ข้อมูลแอป COVIDSafe ที่เก็บไว้ใน National COVIDSafe Data Store จะเป็น กรมฯ ลบ.

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อ support@covidsafe.gov.au

ติดต่อเรา

คำถามและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ COVIDSafe

ติดต่อเราเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ COVIDSafe หรือเพื่อสอบถามหรือร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัว

Privacy Officer: privacy@health.gov.au
Phone: 02 6289 1555
Freecall: 1800 020 103

รหัสไปรษณีย์:

Department of Health
MDP 62 GPO Box 9848
Canberra ACT 2601

เจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวจะจัดการข้อร้องเรียนส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวตามข้อกำหนด ของ Privacy Act 1988 ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดในการอ้างถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัวไปยังสำนักงานของ กรรมาธิการข้อมูลของออสเตรเลียเพื่อการสอบสวน

หรือคุณสามารถ:

Last updated:
08 August 2022